පූසන්ට මීයෝ අල්ලන්න කියල දෙන්න (How to train your cat)

ඉස්සර කලේ ගෙවල්වල පූසෝ ඇතිකළේ මීයන්ගෙන් බේරෙන්න, එත් දැන් කාලේ පුසෝ ගෙදර…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email

Follow HART Kahuna:
OMG! What happened to my eyes and where did all this green hair come from? :D

9 Responses

 1. DushmanthaTv
  | Reply

  ඉස්සර කලේ ගෙවල්වල පූසෝ ඇතිකළේ මීයන්ගෙන් බේරෙන්න, එත් දැන් කාලේ පුසෝ ගෙදර
  තියෙන දේවල් හොරෙන් කකා , පුටුව උඩට වෙලා කකුල් හතර උඩ දාගෙන නිදා ගන්නවා.
  මෙන්න එකෙන් ගොඩ එන්න ක්‍රමයක් … 

 2. Dushmantha Gunasingha
  | Reply
 3. Dushmantha Gunasingha
  | Reply

  Thanks buddy !

 4. Achintha Pilapitiya
  | Reply

  Ha ha ha….. This is so awesome…. Tom n Jerry 2

 5. Wickum Malinda
  | Reply

  Ayyo salli. Package eka keeyada?

 6. Kauchi S Gunasingha
  | Reply

  😀 so cute.. tikiri and sukiri

 7. Jude Praveen S
  | Reply

  Meka nam Sira!! Ayye.. Ara 1.24 kiyanna aapu death poddak kiyala dennako :/
  Meeyo kohamada pooso allanney??

 8. Thiwanka Rupasinghe
  | Reply

  poos trainer.

 9. Dushmantha Gunasingha
  | Reply

  පූසා බලලා තාමය් ගණන් කියන්නේ .. හාහ් හාහ් හා !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *